mdoffice

תמונה להדגמה - סלון בהדמיה - עיצוב פנים אייפק

עיצוב פנים

עיצוב פנים – משדרגים את הבית עיצוב פנים הינו תחום התמחות באדריכלות שעוסק בתכנון ובשינוי של חלל פנימי במבנה בבניה במבנה קיים. לעומת אדריכלות עיצוב

מידע נוסף »
היתר לתוספות בנייה - תמונה ראשית

היתר לתוספות בנייה

בכל מבנה קיים ישנן זכויות בנייה המפרטות את היקפי הבנייה האפשרית בו והן נקבעות ורשומות בתוכנית בניין העיר. בכל שינוי, ניצול זכויות קיימות, בנייה חריגה,

מידע נוסף »
היתר לחריגות בנייה

היתר לחריגות בנייה

כל בניה שבוצעה ללא היתר בניה כחוק או בניגוד/סטייה מהיתר שניתן נחשבת לחריגת בנייה. לרוב חריגות הבניה נעשות בתום לב על ידי אנשים שאינם מודעים

מידע נוסף »
היתר להוספת ממד - תמונה ראשית - ipac

היתר להוספת ממד

משנת 1991 החוק מחייב להוסיף ממ”ד לכל מבנה חדש שנבנה או לכל תוספת לדירה. בשנת 2010 הוגדרו בחוק הקריטריונים לבניית ממ”ד תקני המותאם למשפחה של

מידע נוסף »
תמונה לדוגמה - היתר לתוספת בריכה - IPAC

היתר להוספת בריכה

אנשים רבים מעוניינים בבריכה בחצר ביתם הפרטי או בדירת גינה. בשתי האפשרויות ניתן לרכוש בריכה מוכנה אשר מגיעה בגודל סטנדרטי קיים בהיתרון בהן הוא שאין

מידע נוסף »

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות