מי צריך רישיון עסק

מהו רישיון עסק ומדוע אתה צריך רישיון?

רישיון עסק הוא למעשה היתר – מטעם רשות מוסמכת – לניהול עסק בכפוף לתנאים. מטרת הרישיון היא להבטיח פעילות תקינה של העסק, ולוודא שהעסק נקט בכל האמצעים הנדרשים על פי חוק, להבטיח את שלומו, בטיחותו ובריאותו של הציבור.

עסק החייב ברישיון על פי צו רישוי עסקים, ואשר לא הוציא רישיון, או שהוא פועל מכוח רישיון שפג תוקפו, עובר עבירה פלילית, והוא חשוף לקנס כבד ולעיתים גם לעונש מאסר. 

רישיונות עסק מחולקים לארבע (4) וריאציות: רישיון עסק לצמיתות, רישיון עסק תקופתי, רישיון עסק זמני, היתר זמני. את הבקשה יש להגיש למשרד הרישוי המקומי, בצירוף מסמכים בהתאם לדרישות.

>> בניה קלה

כאמור, מטרת החוק היא לשמור על הציבור, ולשם כך הוגדרו שבע (7) מטרות:

 1. למנוע סכנות לשלום הציבור, כמו למשל מקרי שוד ופריצות.
 2. למנוע מפגעים ומטרדים סביבתיים.
 3. לשמור על בריאות הציבור, תוך הקפדה על תנאי תברואה נאותים בעסק.
 4. למנוע סיכונים כמו מחלות של בעלי חיים וזיהום של מקורות מים (ע”י חומרי הדברה, דשנים, תרופות וכו’)..
 5. עמידה בהוראות התכנון והבנייה.
 6. קיום הוראות באשר לכיבוי אש.
 7. הקפדה על שלומם ובטיחותם של מי שנמצאים בתוך העסק ובסביבתו.

האם כל עסק חייב רישיון? ואם לא מי פטור?

החוק מגדיר מי צריך להוציא רישיון עסק: עסקים חייבים ברישיון אם הם מופיעים ברשימה המפורטת בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע”ג 2013. הצו מגדיר עשרה (10) תחומי עיסוק שקובעים מי צריך רישיון עסק:

 1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 2. דלק ואנרגיה.
 3. חקלאות ובעלי חיים.
 4. מזון.
 5. מים ופסולת.
 6. מסחר ושונות.
 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 8. רכב ותחבורה.
 9. שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.
 10. תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

>> תוכנית בניה

הרשימה מפורטת מאוד, וכוללת למעלה מ – 180 סוגי עסקים. מומלץ להתייעץ עם מומחה בתחום, כמו חברת IPAC למשל, כדי למנוע טעויות ואי-הבנות. 

מתוך הרשימה ברור מי לא צריך רישיון עסק – מי שלא עוסק באף אחד מהתחומים הללו.

דרישות רישיון עסק לפי ענף: מדריך מקיף

כל עסק שחייב ברישיון צריך לעמוד בדרישות של הגורמים הממשלתיים “נותני האישור”, וזאת עוד לפני שנבדקה עמידתו בדרישות הספציפיות של הרשות המקומית שבה הוא פועל.

נותני האישור הם הגופים הבאים:

 1. משרד הפנים/ממשל זמין
 2. המשרד להגנת הסביבה
 3. משרד החקלאות
 4. משטרת ישראל
 5. משרד העבודה
 6. משרד הבריאות
 7. הרשות הארצית לכבאות והצלה
 8. הנציבות לשוויון לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים

דרישות רישיון עסק - תמונה להמחשה

מי פטור מרישיון עסק?

עסקים שתחום עיסוקם אינו מופיע בצו רישוי עסקים, פטורים מהצורך לקבל רישיון עסק. 

למשל: מקצועות חופשיים כמו עורכי דין ורואי חשבון, מרפאות שונות, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים, או עסקים מסוימים העוסקים במסחר אך אינם חייבים ברישיון כמו: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים. 

>> כמה זמן לוקח לקבל היתר בנייה

קבלת רישיון העסק שלך: שלב אחר שלב וטיפים להצלחה

השגת רישיון עסק הוא תהליך בירוקרטי שכולל מספר שלבים:

שלב מקדמי – לפני הקמת או שינוי עסק, מומלץ להגיש בקשה לקבלת מידע מקדמי ממחלקת רישוי עסקים. למשל, מידע היסטורי במטרה לעלות כמה שיותר מוקדם על בעיות פוטנציאליות מהעבר (סירובים, חריגות בניה, שימוש חריג, קנסות שהוטלו בעבר, וכו’).

הכנת מסמכי הבקשה:

 • טופס בקשה לרישיון עסק
 • צילום תעודת זהות של המבקש (או ייפוי כוח חתום – אם זה מישהו מטעמו)
 • תוכנית עסק מסודרת על פי תקנות רישוי עסקים
 • חוזה שכירות/רכישה ו/או נסח טאבו של הנכס שבו יפעל העסק

אם מדובר בתאגיד יש לצרף:

 • טופס רישום מעודכן ברשם החברות.
 • טופס תעודת התאגדות של התאגיד.
 • תקנון החברה.
 • אישור מעודכן מרואה חשבון או מעורך דין על מורשי החתימה של החברה.

תכנית סביבה – תוכנית של מודד מוסמך, שתציג את הגוש והחלקה של הנכס, ואת הסביבה הקרובה (כביש, מדרכה, בורות הניקוז וכו’)

מפה מצבית – מפה טופוגרפית שמראה את השטח הבנוי והשטח הפנוי.

מחלקת רישוי עסקים של הרשות המקומית עשויה לדרוש מסמכים נוספים אם תראה צורך.

הגשת בקשה לרישיון עסק כרוכה בתשלום אגרה.

לוגו החברה - IPAC שירותי הנדסה ואדריכול

מהות הטיפול של מחלקת רישוי עסקים:

 • בדיקה ראשונית של טופס הבקשה, ופתיחת בקשה לרישיון עסק במערכת
 • סיור בעסק כדי לוודא הגדרה מדויקת של מהותו בהתאם לצו רישוי עסקים
 • העברת הבקשה לגורמי הרישוי הנדרשים, ולגורמים נוספים על פי הצורך. גורמים אלה יתנו אישור או התנגדות מנומקת

בדיקת עמידת העסק בדרישות החוק והתקנות, על ידי הגורמים המאשרים.

אולי יעניין אותך: היתר לשימוש חורג | בניית ממ”ד משותף

 • גורמי הרישוי צריכים לבצע את הבדיקות ולתת תשובה תוך 30 יום ממועד ההגשה, עם אפשרות הארכה ב-30 יום ועוד 15 נוספים (חובה לנמק את הסיבות בכתב).
 • ריכוז חוות הדעת והתנאים/הסתייגויות של גורמי האישור.
 • במידה והתקבל אישור מכל גורמי הרישוי, הרשות תנפיק רישיון עסק.
 • אם גורם רישוי אחד או יותר מביע התנגדות, תישלח הודעה רשמית לעסק. ניתן להנפיק היתר זמני לתקופה מוגבלת להשלמת דרישות גורם הרישוי. 

הרישיון מציין את הפרטים הבאים:

 • העיסוקים המותרים בעסק על פי חוק.
 • שמות הבעלים.
 • שטח העסק.
 • כתובת העסק.
 • תוקף הרישיון.
 • תנאי רשות הרישוי ונותני האישור לניהול שוטף של העסק.

קבלת רישיון העסק שלך שלב אחר שלב וטיפים להצלחה Ipac

 

האם אתה פועל באופן לא חוקי? הבנת דרישות רישיון עסק

הפעלת עסק, שחייב ברישיון עסק על פי צו רישוי עסקים, ללא רישיון בר תוקף היא עבירה פלילית!

עסק חייב לעמוד בדרישות הגורמים המאשרים השונים, על פי אפיונו בהתאם לרשימת העסקים בצו רישוי עסקים. 

נוסף על דרישות הגורמים שהוזכרו קודם כן, בשנים האחרונות נוספו עוד מספר דרישות כמו למשל:

 • נגישות – חוק הנגישות קובע שעסק חייב לעמוד בדרישות הנגישות על פי החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו, מה שמצריך חוות דעת של מורשה נגישות.

נגישות לנכים - תמונה להמחשה

 • אישור בנייה ירוקה – רשויות מקומיות מסוימות מחייבות בשנים האחרונות עסקים לעמוד בתקנות בנייה ירוקה על מנת לקבל היתר. דרישות אלה עדיין בחיתוליהן ולכן מומלץ להתייעץ עם מומחים כמו אנשי חברת IPAC, לשם סיוע.

מה משפיע על המחיר?

לשאלה “כמה עולה רישיון עסק?” אין תשובה חד משמעית. 

ישנם היבטים שונים אשר כוללים פרמטרים רבים, וכל עסק הוא ייחודי באופן אחר. לכן אין אפשרות לקבוע מחיר אחיד עבור המחיר של הוצאת רישיון עסק. יחד עם זאת מומלץ להכיר את  הגורמים המשפיעים על מחיר קבלת רישיון עסק:

 • סוג העסק – כלומר לאיזה קטגוריה בחוק רישוי עסקים שייך העסק.
 • גודל העסק – כלומר שטח הנכס.
 • בעלי מקצוע – כלומר איזה בעלי מקצוע נדרשים על מנת לסייע בהגשה. (למשל מהנדס, חשמלאי, מתקין מערכות כיבוי, מודד וכו’).
 • אגרות – זה הגורם היחידי שקבוע מראש.

כמה זמן נמשך התהליך של הוצאת רישיון עסק?

כאמור, קבלת רישיון עסק כרוכה בקבלת אישור ממספר גורמי רישוי כמו כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרה, נגישות וכו’. סוג הנכס קובע אלו גורמי רישוי אמורים להנפיק אישור. כלל האצבע אומר שככל שהעסק מורכב יותר, כך גם ייקח יותר זמן עד לקבלת הרישיון.

לפי דיווח בעיתון גלובס, בדיקה שערך משרד ראש הממשלה לקראת חוק ההסדרים של  2021-2022 העלתה כי הזמן הממוצע לטיפול בבקשה יכול להגיע ל-10 חודשים בממוצע. 

מה למדנו בכתבה:

אייפק - שירותי אדריכלות והנדסה

אייפק - שירותי אדריכלות והנדסה

חברת Ipac שירותי אדריכלות והנדסה הוקמה על מנת לתת שירות להוצאת היתרי בניה. החברה הוקמה לתת מענה מקצועי מהיר ויעיל לתושבים למימוש והוצאת זכויות הבניה בנכס שבבעלותם.

אנו בחברת Ipac שירותי אדריכלות והנדסה מבינים ויודעים את צורכי הלקוח ומיישמים את הצרכים תוך כדי תכנון מיטבי של הבניה המבוקשת. חשוב לנו לתת מענה אמין בהליך הוצאת ההיתר, לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו, ככל שתלוי בנו, ולתת שירות יוצא דופן ללקוחות.

לינקים שימושיים:

אודות | הצוות שלנו | גוגל | פייסבוק

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות