היתר לבניה בגג או בחלל הגג

בנייה בשטח של חלל הגג. על מנת לעשות זאת יש לוודא שקיימת תוכנית בנין עיר אשר בתוקף ושבתוכנית יש אישור לתופסות בנייה על המבנה של הגג או בחלל של הגג. כמו כן יש לוודא שהדייר שמתגורר מתחת אותו גג מחזיק בבעלותו את שטח הגג ומאשר את תוספת הבנייה או שינוי היעוד המקורי של חלל הגג.

תוספת בנייה הינה תוספת של שטחים למבנה קיים כך שגם בנייה של תוספת על הגג או כל שינוי בחלל הגג- בין אם בבניין פרטי או משותף דורש היתר לתוספת בנייה וקבלת האישורים הנדרשים ועמידה בתקנים הדרושים לכך.

מספר דגשים חשובים לבנייה על הגג או בעליית גג:

  • על השיפוע של הגג להתחיל מהמישור של הרצפה ושיפוע גג הרעפים לא יהיה גדול יותר משלושים מעלות.
  • תוספת של שטח שהגובה שלו גבוה יותר ממטר ושמונים וישנה גישה במדרגות אל אותו השטח יחשב כשטח דיור.
  • ישנו אישור להקים חלונות לאיוורור עליית הגג אך יש לעשות זאת בתיאום ואישור אדריכל של הועדה המקומית.

כאשר מעוניינים להפוך את שטח עליית הגג לשטח אחסון בלבד ושלא יהווה חלק ממכלול הזכויות הבנייה העיקריות של המבנה יש מספר דרישות שיש לעמוד בהן:

הגישה אל עליית הגג תהיה בעזרת סולם בלבד ולא על ידי בניית גרם מדרגות מסודר

  • על השיפוע של הגג להתחיל ממישור הרצפה העליונה כאשר גובהו הפנימי של אותו מישור יהיה בגובה מקסימאלי של שני מטר ועשרים.
  • ישנו אישור להקים חלונות לאיוורור עליית הגג אך יש לעשות זאת בתיאום ואישור אדריכל של הועדה המקומית.
כל שטח בעליית הגג שנמצא בין הגבהים המצוינים, כלומר בין מטר ושמונים לשני מטר ועשרים ייחשב על פי החור לשטח שירות בלבד. כל שטח שגובהו נמוך ממטר ושמונים לא ייחשב בתוכניות בלבד. ישנם מצבים בהם נקבעו תוכניות והגדרות מראש בנוגע לגג הרעפים בתוכנית הבנייה המאושרת הראשונית. במידה וכך יש לקבל היתר מחדש ולשנות את התוכנית. כאשר ישנו ייעוד ראשוני לחלל הגג ורוצים לשנותו יש להיעזר במעצב פנים מקצועי. עיצוב פנים הוא התמחות באדריכלות המתמקדת בשינוי חללים פנימיים ותכנונם מחדש. אותו מעצב פנים מחויב לדרישות ורצונות הלקוח א גם חייב ויודע להתייחס בהתאם לסביבה הבנויה ולחוקים ותקנים שיש לעמוד בהם כאשר משנים יעדו של חלל כלשהו או בונים אותו מחדש.

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות