פטור מהיתר בניה

כל בנייה בשטחים פתוחים או הרחבה של הבית הפרטי מחייב הוצאת היתר בנייה, עם זאת יש מקרים שונים אשר בהם ישנה אפשרות לקבלת פטור מהיתר בניה.

בגדול הנושא כולו של תכנון ובנייה מחולק לשלושה חלקים, ישנם מסלולי רישוי כאשר רוצים לבצע עבודות בנייה, הרחבה או שיפוצים.

 1. הליך רישוי מלא
 2. הליך רישוי מקוצר
 3. פטור מהיתר בנייה

>> היתר לסגירת מרפסת

אילו סוגי עבודות פטורות מהיתר בניה?

שר הפנים הוא בעל הסמכות לקבוע מה יהיו סוגי העבודות או השימושים שיהיו פטורים מהיתרי רישוי.

ההתייחסות היא לכללים הבאים:

 • מבנים שהם פשוטים מבחינה הנדסית.
 • אין במבנה כל סיכון, הפרעה או מטרד סביבתי ממשי.
 • ההשפעה של תוספת הבניה על הסביבה ועל חזות הבניין היא מועטה.
 • אין כל פגיעה בשלד הבניין או ביציבות שלו כמו גם בכל מערכות הבניין ותפקודו.

פטור מהיתר בניה - תמונה להמחשה

המבנים הפטורים מהיתרי בנייה כוללים את המבנים הבאים:

 • גדרות ושערים – זה כולל : גדר וקיר תומך, גדר בשטח חקלאי, מחסום כניסה לחניה וכן שער.
 • גגונים וסככות – זה כולל : גגון, סוככת צל, סוכך מתקפל (ששטחו אינו עולה על 20 מ”ר)
 • פרגולה
 • מתקנים לאצירת אשפה.
 • מכונה לאיסוף מיכלי משקה
 • דוד שמש, קולטים ודוד מים.
 • מערכת מיזוג אוויר, מערכת טיהור אוויר ומזגן.
 • החלפת רכיבים בבניין כמו אסבסט וכדומה.
 • שלט
 • סורגים
 • מתקנים טכניים להגדלת אספקה של החשמל
 • מתקנים לניטור אוויר
 • מבנים טכניים שונים שלא ישמשו לשהות של אנשים.
 • מתקן פוטו וולטאי
 • סגירה עונתית
 • מבנה זמני
 • מנהרה חקלאית ורשת צל.
 • פטור מהיתר מחסן או מבנה לשומר. שיפור נגישות לבניין
 • ריצוף חצר.
 • שיפור נגישות לבניין.
 • התקנת אנטנה. 
 • התקנת צלחת.
 • תורן למתקן ניטור רעש.
 • הריסת מבנים או פירוק מבנים אלו גם כן לא מחייבים הוצאת אישור.

>>  תיק רישוי בניה

אילו תנאים חלים על עבודות עם  פטור היתר בניה?

זה לשון החוק:

 • יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות- בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין או מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות הרשומה בלשכת רישום מקרקעין.
 • יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המתקן המוקם ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
 • יבוצעו באופן המפורט בתוספת השניה לתקנות לתקנות התכנון והבניה.
 • מתאים לחוק, לתקנות, להוראות התכניות החלות במקרקעין ולהנחיות המרחביות החלות במקום ולעיתים מסויימים להיתר הבניה.
 • אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק.
 • אינם בתחום חוף הים, למעט אם העבודות המבוצעות בשטח המיועד למגורים או בשטח מתקן תשתיות.

מה זה תיקון 101?

תיקון 101 נכנס לתוקף בשנת 2014. המטרה שלו היא לייעל ולשפר את כל התהליכים לקראת רישוי כאשר במסגרת החוק הזה נקבעו של שורות עבודות או מבנים שיהיו פטורים מהגשת בקשה להיתר וזאת בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.

איך להשיג פטור מהיתר בניה?

תיקון חוק 101 עומד לימינכם בכל בקשה להשגת פטור מהיתר בניה כאשר יהיה עליכם לבחון האם המבנה שאתם רוצים לבנות אכן נכלל תחת הרשימה הנ”ל. חשוב תמיד לבחור האם אכן תוכלו לממש את רצונכם ואת הבניה הרצויה כאשר אל יהיה עליכם להוציא לשם כך רישיון.

לכמה זמן מחזיק תוקף היתר בניה?

באופן עקרוני, היתר בנייה משמעותו רישיון. כמו כל רישיון, אי אפשר למשוך את היתר הבניה עד אין קץ. כיום נקבע כי התוקף להיתרי בנייה עומד על שלוש שנים. משמעות הדבר היא שיש לדאוג לכך כי תתבצענה כל העבודות תוך שלוש שנים מעת קבלת ההיתר.

מה עלול לקרות אם בונים ללא היתר בנייה?

בנייה לא היתר בנייה נחשבת לעבירה פלילית. בעבר הרשות היתה נסמכת על הלשנות, אך כיום רשויות מקומיות רבות משתמשות ברחפנים על מנת לאתר חריגות בנייה, מה שמאפשר להן לאכוף את החוק לעיתים קרובות יותר ובאופן תדיר.

ברגע שהרשות מגלה חריגה היא שולחת פקחים יחד עם תיק המבנה לבדוק האם הבניה או השימוש בנכס תואמים את היתרי הבנייה שניתנו. הפקחים יאספו עדויות באמצעות צילומים, ישוחחו גם עם בעל הנכס, ישוו תצלומי אוויר ויארגנו תיק חריגה.

לאחר שהושלמה מלאכת איסוף הראיות הרשות המקומית תפתח בהליך מינהלי או פלילי כנגד בעל הנכס.

במידה ונפתח הליך מינהלי זה יכול לכלול החלטה על הוצאת צו הריסה מינהלי, צו למניעת המשך פעולות בנייה, צו לניתוק חשמל ומים ועוד. חשוב לציין שאם יוצא צו הריסה זה יהיה על חשבון בעל הנכס.

אם הוחלט על ידי הרשות על פתיחת הליך משפטי התיק יועבר לטיפול בבית משפט לעניינים מקומיים ויכול להגיע גם להגשת כתב אישום כנגד בעל הנכס.

העונשים על בנייה ללא היתר יכולים להיות צו הריסה או צו הפסקת שימוש; ברוב המקרים זה ילווה גם בהטלת קנס כספי כבד על בעל הנכס. במקרים חמורים בית המשפט יכול להטיל על בעל הנכס עונשי מאסר על תנאי או אפילו מאסר בפועל.

האם בניה קלה מחייבת היתרי בנייה?

כל סוג בנייה, כולל בנייה קלה, מחייב קבלת היתר בנייה – אלא אם כן הבניה הקלה היא של גגונים, סככות, פרגולות, מבנים זמניים או מתקנים טכניים ויש להם פטור מהיתר בניה מטעם ועדת התכנון והבניה המקומית. לכל בניה קלה אחרת, גם אם בונים תוספת מרפסת לבניין קיים, יש צורך בהיתר בניה מעודכן.

תהליך קבלת פטור 

בהתאם לתיקון מספר 101 לחוק התכנון והבניה, ניתן לבצע עבודות בנייה מסוימות בלי קבלת היתר בניה; אך חייבים בכל זאת להשיג ברשות המקומית פטור מהיתר בניה.

בכל אתר של רשות מקומית ניתן להגיע בצורה מקוונת למחלקה לרישוי בנייה ושם בדרך כלל יהיו טפסים והנחיות שנדרשות לבניה הפטורה מהיתר, בהתאם למוגדר בתקנות.

גם בניה עם פטור מהיתר כפופה לחוק התכנון והבניה. היא חייבת להיות מתאימה לתב”ע, וברוב המקרים יש חובת הגשת דיווח, הגשת בקשה מסודרת עם תשריט מתאים ותצהירים לוועדה המקומית.

ישנם מספר סוגי עבודות שהם פטורים מהיתר, וגם מדיווח כמו: בניית גדרות ושערים, גגונים, סככות צל וסוככים שאינם עולים על 20 מ”ר.

הליך קבלת פטור מהיתר בניה יכול להיות מתיש, ואנשים רבים בוחרים לשכור איש מקצוע שמכיר את התהליכים על בוריים, מעורה במבוכי הבירוקרטיה, ויכול להשיג פטור מהיתר ביעילות ובמהירות.

כמה זמן נמשך ההליך, ואיך אייפק יכולה לקצר זמנים, כאב ראש ובירוקרטיה

באנר הנעה לפעולה IPAC

הליך בקשה לקבלת פטור מהיתר בנייה, עד כמה שהוא אמור להיות פשוט, יכול לקחת מספר שבועות עד חודשים, אלא אם כן יש את הזמן, היכולת והידע להאיץ אותו.

חברת אייפק שירותי הנדסה ואדריכלות מתמחה בהגשת בקשות לקבלת היתרי בניה לכל סוגי הבניה, כולל: שימושים חריגים, חריגות בנייה, תוספות בנייה ועוד, כמו גם השגת פטורים מהיתר בניה.

צוות החברה מעורה בכל התקנים, ההקלות, הטפסים, התשריטים, וכל מה שצריך על מנת להגיש בקשה להיתר או לפטור. חברת אייפק יכולה לעזור לכם לא רק למנוע סחבת ולקצר זמנים עד לקבלת האישורים המתאימים, אלא גם לחסוך מכם כאבי ראש מיותרים, עצבים, והסתובבות מיותרת במסדרונות הבירוקרטיה.

מה למדנו בכתבה:

אייפק - שירותי אדריכלות והנדסה

אייפק - שירותי אדריכלות והנדסה

חברת Ipac שירותי אדריכלות והנדסה הוקמה על מנת לתת שירות להוצאת היתרי בניה. החברה הוקמה לתת מענה מקצועי מהיר ויעיל לתושבים למימוש והוצאת זכויות הבניה בנכס שבבעלותם.

אנו בחברת Ipac שירותי אדריכלות והנדסה מבינים ויודעים את צורכי הלקוח ומיישמים את הצרכים תוך כדי תכנון מיטבי של הבניה המבוקשת. חשוב לנו לתת מענה אמין בהליך הוצאת ההיתר, לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו, ככל שתלוי בנו, ולתת שירות יוצא דופן ללקוחות.

לינקים שימושיים:

אודות | הצוות שלנו | גוגל | פייסבוק

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות