שירותים

עיצוב פנים

עיצוב פנים הינו תחום התמחות באדריכלות שעוסק בתכנון ובשינוי של חלל פנימי במבנה בבניה במבנה קיים. לעומת אדריכלות עיצוב פנים לא מתעסק בתכנון של מבנה

מידע נוסף »

היתר לתוספות בנייה

בכל מבנה קיים ישנן זכויות בנייה המפרטות את היקפי הבנייה האפשרית בו והן נקבעות ורשומות בתוכנית בניין העיר. בכל שינוי, ניצול זכויות קיימות, בנייה חריגה,

מידע נוסף »

היתר לחריגות בנייה

כל בניה שבוצעה ללא היתר בניה כחוק או בניגוד/סטייה מהיתר שניתן נחשבת לחריגת בנייה. לרוב חריגות הבניה נעשות בתום לב על ידי אנשים שאינם מודעים

מידע נוסף »

היתר להוספת ממד

משנת 1991 החוק מחייב להוסיף ממ”ד לכל מבנה חדש שנבנה או לכל תוספת לדירה. בשנת 2010 הוגדרו בחוק הקריטריונים לבניית ממ”ד תקני המותאם למשפחה של

מידע נוסף »

היתר להוספת בריכה

אנשים רבים מעוניינים בבריכה בחצר ביתם הפרטי או בדירת גינה. בשתי האפשרויות ניתן לרכוש בריכה מוכנה אשר מגיעה בגודל סטנדרטי קייםבהיתרון בהן הוא שאין צורך

מידע נוסף »

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות