מאמרים

היתר לתוספות בנייה

בכל מבנה קיים ישנן זכויות בנייה המפרטות את היקפי הבנייה האפשרית בו והן נקבעות ורשומות בתוכנית בניין העיר. בכל שינוי, ניצול זכויות קיימות, בנייה חריגה,

מידע נוסף »

היתר לחריגות בנייה

כל בניה שבוצעה ללא היתר בניה כחוק או בניגוד/סטייה מהיתר שניתן נחשבת לחריגת בנייה. לרוב חריגות הבניה נעשות בתום לב על ידי אנשים שאינם מודעים

מידע נוסף »

היתר להוספת ממד

משנת 1991 החוק מחייב להוסיף ממ”ד לכל מבנה חדש שנבנה או לכל תוספת לדירה. בשנת 2010 הוגדרו בחוק הקריטריונים לבניית ממ”ד תקני המותאם למשפחה של

מידע נוסף »

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות